Soita nyt! 0700 03445
Puhelun hinta: 3,58€/min + pvm Sinua veloitetaan vasta päästyäsi tulkitsijalle
 
Rekisteröityneille korttimaksajille 0100 86610
Puhelun hinta: pvm/mpm
 
 
Tarvitsetko apua? info@astraltv.fi

AstralTv:n puhelinennustuspalvelun käyttöehdot kortilla maksaville

1. Lue Yleiset sopimusehdot huolellisesti. Käyttämällä palvelua verkossa tai puhelimitse vahvistat, että olet täyttänyt 18 vuotta, ja hyväksyt sopimuksen. Mikäli et hyväksy sopimuksen ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään palvelua verkossa etkä puhelimitse.

2. Palvelua saa käyttää kuka tahansa 18 ikävuotta täyttänyt henkilö, joka on Suomen lainsäädännön nojalla oikeutettu tekemään itsenäisesti sopimuksia ja muita oikeustoimia.

3. Sopimuksen hyväksyminen
Sopimus syntyy Telemedia Holding Kft:n Márvány u. 17, H-1012 Budapest, Unkari (jäljempänä AstralTv) ja Kuluttajan välillä. AstralTv voi muuttaa sopimusta oman harkintansa mukaan ilmoittamatta siitä erikseen Kuluttajalle. Viimeisin versio julkaistaan verkkosivuilla. Käyttämällä palvelua Kuluttaja hyväksyy sopimuksen kaikki kohdat, jotka löytyvät verkkosivuilta palvelun käyttöhetkellä. Kehotamme lukemaan sopimuksen ajoittain uudelleen mahdollisten päivitysten ja muutosten seuraamiseksi.

4. Palvelukuvaus
AstralTv yhdistää rekisteröidyt Kuluttajansa ennustajiin, tulkitsijoihin ja henkisiin auttajiin, jotka antavat neuvoja eri aihepiireissä ja tavoin: tarot-kortit, rakkaus, ura, numerologia, unitulkinta, astrologia ja niin edelleen. 
Kun Kuluttaja käyttää palvelua, hänen on maksettava puheluista perusmaksu puhelinoperaattorille puhelinlaskunsa suorittamisen yhteydessä, minkä lisäksi hän ostaa kohdan 4.b mukaisesti tilauksen tai ennustuspaketin, jonka hän maksaa pankki- tai luottokortillaan. Puhelinennustuspaketilla tarkoitetaan ennalta ostettua aikaa, jonka Kuluttaja voi käyttää vapaasti koska tahansa puhumalla valitsemansa tulkitsijan kanssa ilmoitetussa numerossa.

Palvelun käyttö:

a) Rekisteröityminen:
Ennen palvelun käyttöä Kuluttajan on rekisteröidyttävä verkkosivuillamme (www.astraltv.fi). Rekisteröityminen edellyttää seuraavien tietojen antamista:
- nimi,
- syntymäaika,
- osoite ja laskutusosoite,
- puhelinnumero,
- sähköpostiosoite,
- pankkikortin tiedot (kortin numero, voimassaoloaika ja turvakoodi (CVC)).

Rekisteröityminen edellyttää suostumusta tietojen käsittelyyn. Mikäli mikä tahansa yllä mainituista tiedoista puuttuu, rekisteröityminen hylätään, eikä Kuluttaja voi käyttää palvelua.

Rekisteröitymisen yhteydessä järjestelmä tarkistaa annettujen pankkikorttitietojen todenmukaisuuden. Tarkistuksen yhteydessä varaamme Kuluttajan kortilta minimaalisen summan. Varaus poistetaan tarkistuksen valmistuttua, eli summaa ei veloiteta Kuluttajan kortilta. Rekisteröinnin lopuksi järjestelmä muodostaa Kuluttajalle nelinumeroisen salaisen asiakaskoodin, jota käyttämällä Kuluttaja voi jatkossa kirjautua järjestelmään. Kuluttaja voi muuttaa koodiaan koska tahansa.

b) Saldon lataus:
Kuluttaja voi koska tahansa hankkia tietoa minuuttihinnoistamme sekä tilaus- ja pakettitarjouksistamme sivustossa www.astraltv.fi tai asiakaspalvelustamme. Kuluttaja valitsee itselleen sopivimman maksujärjestelyn. Pankkitiliotteessa näkyy ”Eso.tv Ezo.Tv”. Korttimaksuun voi liittyä Payvision.comin, oman pankkisi tai luottokortin myöntäjän veloittamia lisäksi tulevia käsittelymaksuja. Mikäli veloitus kortilta onnistuu, Kuluttajan saldoa täydennetään valitun paketin tai tilauksen mukaisella minuuttimäärällä. Saldon lataus tarkoittaa Kuluttajan ostamien ennustusminuuttien kirjaamista Kuluttajan virtuaaliselle tilille.

Rekisteröidyttyään kuluttaja voi valita seuraavista mahdollisuuksista: 

- Tilauksen tekeminen: 
Kuluttajalla on mahdollisuus tehdä 10 minuutin kuukausisaldon hintaan tilaus, jolloin hänen saldoonsa lisätään automaattisesti 20 minuuttia ensimmäisenä kuukautena ja 15 minuuttia sitä seuraavina kuukausina. Tilauksen voi tehdä verkko-osoitteessa www.astraltv.fi. 
Tilauksen hinta: 35,80 euroa/kuukausi
Tekemällä tilauksen Kuluttaja suostuu siihen, että veloitamme tilauksen hinnan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitetulta pankkikortilta jokaisena kuukautena samana päivänä kuin jona tilaus on tehty. Jos kortin veloittaminen ei onnistu kolmella yrittämällä, tilaus keskeytetään, kunnes asia on käsitelty Kuluttajan kanssa.

Kuluttuja voi koska tahansa perua tilauksensa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti osoitteeseen info@astraltv.fi.

- Ennustuspakettien ostaminen:
Kuluttajalla on mahdollisuus ladata saldoa ennakkoon ostamalla ennustuspaketti sivustolta www.astraltv.fi tai järjestelmästämme puhelimitse.
Pakettien hinnat:
10 minuuttia: 35,80 euroa
20 minuuttia: 64,40 euroa (säästö 7,20 euroa) 
40 minuuttia: 128,80 euroa (säästö 14,40 euroa)
60 minuuttia: 193,30 euroa (säästö 21,50 euroa)

Minuuttiperusteinen laskutus: 
Mikäli Kuluttajan saldo on 0 minuuttia, eli hän ei ole ostanut ennustuspakettia eikä tehnyt tilausta tai on jo käyttänyt ne, hän voi käyttää palvelua ilmoitettuun tulkitsijoiden minuuttihintaan 3,58 euroa/minuutti.

AstralTv pidättää oikeuden erilaisten tarjousten laatimiseen. Nämä tarjoukset julkaistaan sivustollamme, ja ne ovat voimassa siellä mainitun ajan. AstralTV pidättää oikeuden palvelumaksujen yksipuoliseen muuttamiseen tulevin vaikutuksin. Tämä tarkoittaa, että jo ostettujen pakettien minuuttihinta sekä jo tehtyjen tilauksien kuukausimaksu pysyy samana mahdollisista palvelumaksumuutoksista huolimatta.

c) Palvelun käyttö:
Palvelua saavat käyttää yksinomaan rekisteröidyt Kuluttajat. Rekisteröitymisen jälkeen, Kuluttaja voi kirjautua järjestelmään soittamalla puhelinnumeroon 0100 86610 ja syöttämällä rekisteröitymisen yhteydessä saamansa nelinumeroisen salaisen koodin. Järjestelmä ilmoittaa Kuluttajalle hänen senhetkisen saldonsa, minkä jälkeen Kuluttaja
- voi valita itselleen sopivimman tulkitsijan ja käyttää Palvelua,
- ostaa paketin

Kun saldon loppumiseen on aikaa 1 (yksi) minuutti, Kuluttaja kuulee äänimerkin, jonka myös hänen kanssaan keskusteleva tulkitsija kuulee. Tällöin äänitiedosto varoittaa Kuluttajaa siitä, että saldo loppuu 1 (yhden) minuutin kuluttua, ja keskustelua voi jatkaa tulkitsijan minuuttihintaan (3,58 euroa/minuutti). Jos Kuluttaja jatkaa puhelua tämän jälkeenkin, järjestelmä varaa 10 minuutin hinnan (35,80 euroa) Kuluttajan tililtä. Palvelun päätteeksi käyttäjän pankkikorttia veloitetaan puhelun keston perusteella ja varaus poistetaan.

5. Palvelumaksu
Yksittäisten ennustuspakettien ostamisen tai tilausten tekemisen yhteydessä, eli ennen Palvelun käyttöä, Kuluttaja maksaa näiden Yleisten sopimusehtojen kohdassa 4.b mainitut paketteihin ja tilauksiin liittyvät maksut. Mikäli Kuluttaja ei osta pakettia eikä tee tilausta, hän voi käyttää palvelua hintaan 3,58 euroa/minuutti.  Laskutus tapahtuu minuuttiperusteisesti, joten jokainen alkava minuutti vähentää Kuluttajan saldoa kokonaisen minuutin verran. 

Palvelua käyttävä Kuluttaja tiedostaa, että Palvelun perusmaksullisella puhelinlinjalla tapahtuva käyttö tarkoittaa, että hänen maksettavakseen lankeavat pakettimaksujen lisäksi puhelujen perusmaksut. Perusmaksullisen puhelun kulut maksetaan Kuluttajan ja puhelinoperaattorin välisen sopimuksen nojalla puhelinoperaattorille.

6. Kuluttaja suostuu siihen, että AstralTv tallentaa hänen henkilötietojaan järjestelmään ja käsittelee niitä. AstralTv sitoutuu siihen, ettei Kuluttajan pankkikorttitiedoista tehdä äänitallennetta ja etteivät ne tietojen tallentamisen jälkeen ole näkyvillä tai muillakaan tavoin käytettävissä pankkikortin numeron neljää viimeistä numeroa lukuun ottamatta.

7. Kuluttaja suostuu siihen, että AstralTv tallentaa Kuluttajan ja tulkitsijan välisen keskustelun (eli Palvelun) laadunvarmistustarkoituksessa.

8. AstralTv ei vastaa millään tavoin tulkitsijoiden Kuluttajille tekemien tulevaisuutta koskevien lausumien, väitteiden, neuvojen tai muiden tietojen sisällöstä. Kuluttaja käyttää kaikkia tällaisia Palvelun käytön aikana saamiaan tietoja oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan.

9. AstralTv ei seuraa eikä tarkista Palvelun tarjonnan yhteydessä annettuja tietoja. AstralTv ei vastaa tietojen totuudenmukaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä, turvallisuudesta, ajanmukaisuudesta, laadusta, asianmukaisuudesta, laillisuudesta tai käytettävyydestä.

10. Tulkitsijan valinta on yksinomaan Kuluttajan vastuulla, kuten myös se, onko kyseisellä tulkitsijalla Kuluttajan tarpeita vastaava koulutus, osaaminen ja kokemus.

11. Jos valittu tulkitsija on varattu, järjestelmä yhdistää puhelun tuloksellisuuden takaamiseksi puhelun jollekin vapaana olevista tulkitsijoista. Verkkosivuilla oleva tieto tulkitsijan varattuna olemista tai käytettävissä olosta on suuntaa antava. Vasta soiton myötä selviää, kuka on todellisuudessa vapaa ja kuka varattu.

12. AstralTV ei takaa, että Kuluttajan valitsema tulkitsija on kykenevä tarjoamaan Kuluttajan hakemaa tai pyytämää tietoa.

13. Tulkitsijat eivät ole työsuhteessa AstralTv:hen.

14. Kuluttaja ja tulkitsija ovat yksinomaisessa vastuussa käymästään keskustelusta ja välisestään viestinnästä. On kuluttajan päätös, mikäli hän tukeutuu tulkitsijan antamaan neuvoon ja luottaa hänen antamiinsa tietoihin. AstralTv ei vastaa mistään Kuluttajan saamista tiedoista.

15. Raha-asioita koskevia tietoja. Kuluttaja ei saa pyytää sen enempää välittömästi kuin kirjallisesti neuvoja sijoitusmahdollisuuksiin, arvopaperien ostoon ja myyntiin eikä arvopaperien ja sijoitusten analysointiin tai arviointiin liittyen.

16. Terveysasioita koskevia tietoja. Tulkitsijan antamat terveyttä koskevat tiedot ovat yleisluontoisia. Tulkitsijoiden tehtävä ei ole sairauksien diagnosointi tai hoito eikä lääkkeiden määrääminen. Palvelua käyttämällä Kuluttaja suostuu olemaan pyytämättä mitään edellä mainituista palveluista. Vakavan terveysongelman tapauksessa kehotamme hakeutumaan lääkintäalan ammattilaisen hoidettavaksi tai lähimpään sairaalaan tai terveyskeskukseen.

17. Palvelun käyttö tarkoittaa näiden Yleisten sopimusehtojen automaattista hyväksyntää. Palvelua käyttämällä Kuluttaja suostuu siihen, että AstralTv käyttää hänen tietojaan (pankkikortin tiedot pois lukien) ilman erillistä vastiketta suoramarkkinointiin (mukaan lukien tekstiviestitse tai sähköpostitse tapahtuviin yhteydenottoihin), jonka tarkoituksena on omien tai kauppakumppanien tuotteiden ja palvelujen mainostaminen. Tietoja käsittelee Telemedia Holding Kft. (Márvány u. 17, H-1012 Budapest, Unkari). Rekisterinumero tietojenkäsittelijänä: 02597-0000

18. Kuluttajat voivat koska tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojensa edellisen kohdan mukaiseen käyttöön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@astraltv.fi. 

19. AstralTv pidättää oikeuden Palvelun keskeyttämiseen tai lakkauttamiseen milloin tahansa sekä näiden Yleisten sopimusehtojen muuttamiseen.

20. Astraltv:llä on oikeus muuttaa näitä Yleisiä käyttöehtoja yksipuolisesti ja velvollisuus asettaa muutettu versio Kuluttajien saataville.

21. Takuu
Kuluttaja on oikeutettu korvauksiin vain AstralTv:n tarjoamassa palvelussa ilmenevän teknisen vian tai häiriön tapauksessa. AstralTV korvaa Kuluttajan vahingot rahanpalautuksella tai muulla kuin rahallisella korvauksella. Muu kuin rahallinen korvaus tarkoittaa, että AstralTv kasvattaa Kuluttajaa kuultuaan Kuluttajan saldoa maksuttomilla minuuteilla. Vahingonkorvaus perustuu Kuluttajan ja AstralTv:n etukäteiseen sopimukseen. Korvauksen määrä suhteutuu toteutumatta jääneeseen palveluun ja on suuruudeltaan enintään koko ostohinta.