Soita nyt! 0700 03445
Puhelun hinta: 3,58€/min + pvm Sinua veloitetaan vasta päästyäsi tulkitsijalle
 
Rekisteröityneille korttimaksajille 0100 86610
Puhelun hinta: pvm/mpm
 
 
Tarvitsetko apua? info@astraltv.fi

Tietosuojakäytäntö henkilörekisteristä

Yleistä
Me AstralTV:ssä olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Meille on tärkeää pystyä antamaan mahdollisimman selkeät tiedot käyttäjillemme siitä, mitä henkilötietoja keräämme ja miten tietoja käsitellään. Tämä tietosuojakäytäntö perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation, 2016/679). Asetus säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan ja omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Telemdia Holding Ltd
Y-tunnus: HU12354454
Osoite: Marvany u. 17, 1012 Budapest, Unkari

Yhteystiedot tietosuojaa ja rekisteriä koskevissa asioissa
Asiakaspalvelun sähköposti: info@astraltv.fi

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt
Asiakaspalvelun sähköposti: info@astraltv.fi

Toiminnassa käytettävä rekisteri
AstralTV:n asiakasrekisteri 

Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhde

Mitä henkilötietoja käsittelemme
Saamme käsittelemämme henkilötiedot sinulta itseltäsi kun käytät AstralTV –palvelua. Kerätyt tiedot vaihtelevat sen mukaan, miten palvelua käytät ja mitä palveluja käytät, millä maksat palvelun käytöstä ja mitä palveluita olet tilannut. Rekisteriin voi kuulua seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Puhelinliittymän operaattoritieto
 • Maksukortin tiedot
 • Rekisteröitymiseen liittyvät tiedot
 • Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot
 • Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
 • IP-osoite
 • Päätelaitteen tiedot
 • Markkinointilupa tai –kielto
 • Mahdolliset muut tiedot, joiden keräämiseen on saatu asiakkaan lupa

Rekisterin käyttötarkoitus
Keräämme henkilörekisteriä pystyäksemme takaamaan mahdollisimman sujuvan ja miellyttävän AstralTV:n palvelun käytön. Rekisterin käyttötarkoitus on asiakastietojen ylläpito laskutusta, markkinointia ja muuta asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa sen määräyksiä noudattaen ja vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. 

Asiakassuhteen kautta saatuja henkilötietoja voidaan käyttää puhelimitse tai tekstiviestillä tapahtuvaan AstralTV:n omien vastaavien tuotteiden suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt, sekä sähköpostitse tapahtuvaan markkinointiin, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai jos AstralTV on saanut asiakkaalta sähköpostiviestiin liittyvän yhteystiedon vastaavan palvelun myynnin tai tilauksen yhteydessä ja jos rekisteröity ei ole sitä kieltänyt. 

Henkilötietojen käsittely rekisterissä on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena (GDPR 2016/679, 6 art b-kohta) ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 2016/679, 6 art f-kohta).

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastietoja lisätään asiakasrekisteriin seuraavista tietolähteistä:

 • Asiakkaan toimesta palveluun liittymisen, sen käytön ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.
 • Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden kautta saadut tiedot.

Tietojen säännönmukainen luovutus
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille. AstralTV:n sujuvan palvelun takaamiseksi EsoTV Hungary Ltd voi luovuttaa tietoja AstralTV televisio-ohjelmaa tuottavalle Londur Oy:lle sekä tekstiviestimarkkinointia hoitavalle operaattorille. Luovutettuja tietoja käytetään ainoastaan AstralTV:n palvelun tuottamiseksi. AstralTV voi myös luovuttaa henkilötietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön niin salliessa tai velvoittaessa. 

Tietojen siirto tai luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. 
Rekisteröity on oikeutettu ja voi tarkastaa häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot. Rekisteri-tietojen tarkastaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä AstralTV:n asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntöön tulee liitää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. 

AstralTV pyrkii parhaansa mukaan varmistumaan rekisteriin talletettujen tietojen oikeellisuudesta. Mikäli rekisterissä oleva havaitsee, että hänen tiedoissaan on virheitä tai puutteita tai, että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. AstralTV tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarvittavat korjaukset.

Mikäli reksiterissä oleva havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Suoramarkkinointi
Rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin olemalla yhteydessä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun sähköpostitse: info@astraltv.fi.

Rekisterin säilytys
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Sähköisen aineiston osalta väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on mahdollisuus työtehtäviensä puolesta päästä käsiksi rekisterin tietokantaan, tunnistetaan henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietokannat varmistetaan päivittäin. 

Tietosuojakäytännön päivitykset ja muutokset
Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä kehittäessämme AstralTV palvelua. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ja julkaista tietosuojakäytännön uudet versiot verkkosivullamme. Suosittelemme aika ajoin vierailemaan tällä sivulla ja tutustumaan tietosuojakäytännön sisältöön. Voimme myös tiedottaa tietosuojakäytännön muutoksista sähköpostilla.