Soita nyt! 0700 03445
Puhelun hinta: 3,58€/min + pvm Sinua veloitetaan vasta päästyäsi tulkitsijalle
 
Rekisteröityneille korttimaksajille 0100 86610
Puhelun hinta: pvm/mpm
 
 
Tarvitsetko apua? info@astraltv.fi

Az alapdíjas telefonos jóslás szolgáltatás általános szerződési feltételei (ÁSZF)

Ingyenes jóslást igénybe vevők számára

1.      Az EsoTV Magyarország Kft., 1012 Budapest, Márvány utca 17, (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott telefonos jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) különböző reklámfelületeken meghirdetett telefonszámok felhívásával vehető igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti.

2.      A Szolgáltatás leírása.

A Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalról történő kapcsolással érhető el a Szolgáltatást igénybevevők (továbbiakban Fogyasztó) számára. A Szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó az alapdíjat a telekommunikációs társaság felé köteles megfizetni, telefonszámlája kiegyenlítésekor, ezen felül a 2. pontban foglaltak alapján a hirdetésben szereplő telefonszám felhívásával a Fogyasztó telefonos jóslási csomagot tud alapdíjon felhasználni. Telefonos jóslási csomagnak hívjuk azt az előre megvásárolt időmennyiséget, amelyet Fogyasztó az általa kiválasztott jóssal bármikor szabadon lebeszélhet a meghirdetett telefonszámon. A Szolgáltatás előnye, hogy a meghirdetett csomagok percdíja általában kedvezőbb, mint az emeltdíjas telefonos jóslás esetében.

A Szolgáltatás igénybevételének menete:

a)      Regisztráció: A Szolgáltatás igénybevétele előtt a Fogyasztónak regisztrálnia kell a különböző weboldalakon meghirdetett felületen. A regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

-        név,
-        születési dátum,
-        lakcím és számlázási cím,
-        telefonszám,
-        e-mail cím

A regisztráció során az alábbi adatokat is megkérdezzük, de ezen adatok megadása nem kötelező a regisztrációhoz:

-          születési hely,

-          családi állapot,

-          gyerekek száma

-          háziállatok

Regisztrálni csak abban az esetben lehetséges, amennyiben hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.

A fenti, kötelező adatok bármelyikének hiányában a regisztráció sikertelennek minősül és Fogyasztó a Szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

A regisztráció végén a rendszer egy 6-jegyű titkos ügyfélkódot generál Fogyasztó részére, mely kód megadásával tud Fogyasztó a későbbiek folyamán telefonálni és alapdíjas perceit lebeszélni. Fogyasztónak lehetősége van a kupont több részletben felhasználni.

b)      Kupon érvényessége:

A sikeres regisztrációt követően, a Fogyasztónak lehetősége van a kupont több részletben felhasználni. A kupon érvényes mindaddig, amíg Fogyasztó a meghirdetett perceket le nem beszélte. Egy Fogyasztó egy alkalommal kaphat alapdíjas perceket. A Fogyasztó azonosítása telefonszám alapján történik.  

c)      A Szolgáltatás igénybevétele:

A Szolgáltatást csak és kizárólag regisztrált Fogyasztók vehetik igénybe. A Fogyasztó az alapdíjas telefonszám felhívásával és 6 jegyű titkos kódjának megadásával tud bejelentkezni a rendszerbe, ahol alapdíjon beszélheti le a hirdetésben szereplő perceket.

 A rendszer minden telefonhívásnál közli a Fogyasztóval az aktuális egyenlegét, melyet követően a Fogyasztó:

-        kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb jóst, s ezáltal igénybeveheti a Szolgáltatást;
-        vagy kérheti az ügyfélszolgálat segítségét.

Az egyenleg lejárta után a hívás  megszakad és a kupon érvényessége megszűnik. Ezt követően a Fogyasztó ügyfélszolgálati munkatársunkhoz kerül, aki tájékoztatja a további vásárlási lehetőségekről.

3.      A Szolgáltatás alapdíjas hívószáma.

Szolgáltatás igénybe vétele: (06) 1-487-25-04

4.      A Szolgáltatás díja.

A szolgáltatás alapdíjas. A számlázás percalapú, így minden megkezdett perc egy teljes perccel csökkenti a Fogyasztó egyenlegét.

A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel a Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalon elérhető, így csak az alapdíjas hívás költségeivel kell számolnia. Az alapdíjas hívás költsége - a telekommunikációs szolgáltató cég és a Fogyasztó közt létrejött szerződés függvényében - a telekommunikációs szolgáltató cégnek fizetendő.

5.      Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az élő telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetését rögzítse, valamint személyes adatait a rendszerben eltárolja, kezelje.  

6.      Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó jósokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) rögzítse, a Szolgáltatás hangfelvételét:

       - bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;
       - a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;
       - sokszorosítsa;
       - terjessze (akár promóciós célból is); és
       - bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.

A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg.

Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg.

7.      A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

8.      Szolgáltató nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

9.      A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

10.  Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

11.  A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a Szolgáltató a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett jós foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegü, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

12.  A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

13.  A jósok nem a Szolgáltató alkalmazottai.

14.  A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

15.  Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

16.  Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. Jósaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

17.  A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybe vételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-beli, elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását az EsoTV Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: 02597-0000.

18.  A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére az EsoTV Magyarország Kft. részére (1531 Budapest 126. PF. 66.) vagy elektronikus levelet küldenek az info@eso.tv email címre.

19.  Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877- 2509 telefonszámon. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

20.  A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

21.  Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.