Vuoropuhelu - Kaarina | ASTRALTV.FI
Luokat
Soita nyt! 0700 03445
Puhelun hinta: 3,58€/min + pvm
 
Rekisteröityneille korttimaksajille 0100 86610
 
 
Tarvitsetko apua? info@astraltv.fi
Henkisyys, Kohtalo ja elämänpolku, Rakkaus ja parisuhde

Vuoropuhelu - Kaarina

Elämä on vienyt minua Kainuusta maailmalle, erilaisiin sosiaalisiin yhteisöihin ja tehtäviin niissä.

 
Tuo jatkuva muutos on herättänyt kysymyksiä joihin olen sitten yrittänyt löytää vastauksia myös opiskelemalla aikuiskasvatusta, kasvatustiedettä, psykologiaa, työ ja organisaatiopsykologiaa jne.

Noista opiskeluista on tietenkin jotain jäänyt mieleen mutta elämän ihmeellisiin kiekuroihin niistä ei ole vastausta löytynyt.
Mielenkiintoisimpana olen kokenut Jungin kirjat ja hänen tyylinsä, hän antaa kysymisten herätä avoimin mielin ja perinnöksi jätti toivomuksen että ”mystisiä” asioita tutkittaisiin vielä hänenkin jälkeen. Somnanbulismi, jälleensyntymä ja sivupersoonat oli yksi hänen mielenkiintonsa kohde. 

Olen myös käynyt lukemattomia erilaisia ”henkisiä kursseja” eikä vastuksia niistäkään suoraan löydy, mutta lisää kysymyksiä aukeaa aina uuden porukan myötä kuten esim Teosofia herätti niitä paljonkin.


Olin mukana kehittämässä ja toteuttamassa temperamentin testausta eri organisaatioissa, se aukaisi psykologiaan aivan uuden oven, meidän synnynnäinen temperamentti on kohtalaisen muuttumaton ja määrittelee palon vuorovaikutustamme sekä tapaamme työskennellä. Kokea maailma ja temperamentti määrittelee myös pitkälle arvojamme. Temperamenttierot taas selittävät paljon ihmisten välisiä vuorovaikutus tilanteita sekä hyvässä että ongelmissa.

Mutta vielä jäi yksi kysymys, miksi olemme niin erilaisia!
Astrologia aukaisi tuota lukkoa kysymyspatteristossani, sellainen astrologia jossa tulkitaan kartta kokonaisuudessa eri planeettojen välisenä vuorovaikutuksena.
Mutta- miksi synnymme yleensä tänne – siinä vielä hankala kysymys johon en vieläkään ole löytänyt lopullista vastausta mutta jonkun verran olen ovea saanut raolleen, Mayojen astrologialla.

Mayat näkivät sielumme saapuvan tänne aurinkokuntaan neljän eri porttimaaperheen teemojen mukaisesti. Nämä määrittelevät sen, tuommeko sieluntasolla kosmista tietoa vai heijastammeko sitä takaisin kertoen siitä mihin pisteeseen ihmiskunta on kehittynyt.
Olen nyt vuosia yrittänyt jäsentää kolmea eri astrologista suuntausta yhteen ja luulenpa siinä jo hieman päässeeni eteenpäin, saan intuitiivisesti paljon ohjausta yhdistäessäni Atlantiksen asrtrologiaa, Mayojen asrtrologiaa ja tätä meidän länsimaista vain aurinkokuntaan keskittyvää astrologiaa joka on niin suppea kuin luulisimme että Helsinki on yhtä kuin koko maapallo.

Ollessani omassa elämässäni sumussa, olen saanut apua myös ulkopulisilta auttajilta. Vuosikymmeniä olen myös itse auttanut erilailla ihmisiä joiden elämässä on noussut seinä pystyyn, tullut terveydellisiä ongelmia tai edessä on tienristeys josta ei tiedä mihin suuntaan lähteä.
Sain juuri tänään palautetta asikkaalta jonka omaisella oli vakava sairaus, hän oli käynyt lääkärintarkastuksessa ja tilanne oli huomattavasti parantutu. Näitä tapauksia olen kohdannut lapsesta saakka enkä itse tiedä miten se toimii, tärkeintä mielestäni on että toimii. Koska se toimii myös eläimillä en usko että kyseessä on pelkkä plasebovaikutus vaikka tiedänkin valtaosan meidän fyysisessä kehossa ilmenevistä vaivoista olevan alkuperältään psyykkisiä ja kun psyykkinen lukko avataan alkaa keho parantaa itseään.

Parisuhdeongelmissa auttaa usein se, että kumppanukset tiedostavat toistensa temperamenttierot, erilaisen tavan toimia ja erilaisen arvomaailman tai astrolgiselta kartalta voi löytyä selkeyttäviä vihjeitä keskenäisestä kasvunpaikasta ja kun solmukohta löydetään voidaan vyyhteä alkaa selvittää.
Käytän auttamistyössä erilaisia välineitä, astrologista karttaa, tarot kortteja ja sairaudet tunnen usein omassa kehossani.

Joskus näen ikäänkuin sisäisinä kuvina tai väreinä ja energioina, riippuen asiasta, mitä on kyse ja pääsen näin vaikuttamaan lukkoja puhdistaen tai analysoiden.
En näe astraalitasolle joten selkeitä selviä kuvia en saa.
Tätä intuitiivista näkemistä olen käyttänyt hyväkseni monenlaisessa työssä, opettajana kansalaisopistossa, elinkeinotoimistossa matkailupalvelujen suunnittelussa, toimittajana, toiminnan kehittäjänä eri yhteisöissä jne. jme. Noin kolmekymmentä vuotta olen myös ottanut vastaan asiakkaita ja toiminut astrologian tutkijana ja kouluttajana, kurssien vetäjän. Nyt aloitan opettaa koemielessä pientä ryhmää tuohon aikaisemmin mainitsemaani kolmen astrologian yhdistämiseen joka perustuu valtaosin kanavointiin.

Kolme vuotta mehiläiset ovat toimineet opettajanani, siitä miten me kaikki olemme riippuvaisia toisistamme ja voimme niin hyvin kuin heikoin lenkki voi.
Jos koet, että pystyn auttamaan sinua elämäntilanteessasi eteenpäin soita minulle, teen parhaani.
 
Kaarina
 
Suomen parhaat näkijät ovat tavoitettavissa ja tekevät tulkintoja puhelimitse 24/7.
0700 03445
Puhelun hinta: 3,58€/min + pvm
Inkeri
Alanumero:
 
Eva Maria
Alanumero:
 
Elli Roth
Alanumero:
 
Kaia
Alanumero:
 
Sirpa
Alanumero:
 
Isabella
Alanumero: