Luokat
Soita nyt! 0700 03445
Puhelun hinta: 3,58€/min + pvm
 
Tarjous korttimaksu 0100 86610
 
 
Tarvitsetko apua? info@astraltv.fi
Spiritualismi

PLUTO

Transiiteilla tarkoitetaan planeettojen sijaintia taivaalla tiettynä aikana, esim. nykyhetkellä, ja niiden tekemiä osumia syntymäkarttaan. Joillakin ihmisillä haasteellisetkin transiittiaikakaudet voivat toimia positiivisesti. Näin tapahtuu ilmeisesti silloin, kun asian osaa jo käsitellä, tai ymmärtää voimat, jotka asiaan liittyvät. Osa transiiteista tuntuu puolestaan menevän ohi ilman kummempaa höykytystä tai hyötyä. Toisaalta taas mikä tahansa transitoiva planeetta voi tuntua vaikuttavalta silloin, kun se osuu sellaiseen syntymäkartan planeettaan, joka on kaavoihin kangistunut, joustamaton eikä toimi itselleen luontaisella tavalla.

Plutoa pidetään erityisen syvällisenä muuttajana. Pluto eli Hades oli Manalan jumala ja asui maan alla. Hades ryösti Demeterin (astrologiassa Cereksen) tyttären Persephonen vaimokseen ja piti tätä aina puoli vuotta itsellään ja palautti maan päälle puoleksi vuodeksi. Näin katsottiin syntyneen vuodenajat. Demeter (Ceres-äiti) suri tyttärensä poismenoa syksyn ja talven ja iloitsi tämän paluusta keväällä ja kesällä. Tällöin kaikki kasvit palautuivat maan alta maan päälle kasvamaan ja kukoistamaan julistaen Demeterin iloa. Täten Demeter eli Ceres on hedelmällisyyden, äitiyden ja viljan jumalatar. Hades eli pluto edustaa valtaa, luopumista, maanalaisia voimia, manipulointia, tuhoa ja kriisejä, mutta myös uudistumista ja kokonaisvaltaista muodonmuutosta. Jos pluton voima kohtaa jäykistyneen rakenteen voi arvata, että tällaisesta syntyy kova törmäys. Siksi pluton transiiteilla on välillä ollut huono maine. Mutta ei pidä unohtaa niiden uudistavaa vaikutusta, kun huono, aikansa elänyt asia tai vaikutus saadaan pois.

pluto

Plutoa pidetään myös paljastavana planeettana: mädät rakenteet ja rikollisuus paljastuvat, mutta eivät yleensä ilman sitkeitä ponnistuksia, joihin pluto myös liitetään. Pluton transiitit kestävät pisimpään kaikkiin muihin ulkoplaneettatransiitteihin verrattuna. Joskus pluto ottaa panttivankeja, kuten mytologisessa tarinassa kerrotaan. Tällöin pluton transiitti voi kuvata isoja muutoksia, painostavaa ihmissuhdetta tai tilannetta - ja välienselvityksiä sen planeetan tai kartan kohdan alueella, johon se osuu. Näin tilanne saadaan selvitettyä tai tasapainotettua. Pluton hyvät transiittivuodet immunisoivat huonoja vaikutuksia vastaan ja opetukset elämästä koetaan niinä aikoina turvallisesti.
 

Monet pluton tekemistä transiiteista henkilökohtaisiin planeettoihin eli aurinkoon, kuuhun, merkuriukseen, venukseen ja marsiin voivat tuoda syvällisiä, kunkin planeetan teeman mukaisia, opetuksia elämästä. Plutomainen ihminen on psykologinen, voimakastahtoinen, vaativa ja kiinnostava, mutta hankalassa tapauksessa voi olla myös uhkaava ja kiristävä. Pluton osuma syntymäkarttaan voi auttaa näkemään, missä kohtaa hierarkiaa itse on tai mihin vaikuttaa. Lisäksi pluton transiitti antaa voimaa viedä läpi ja eteenpäin asioita, jotka muuten jäisivät tekemättä. Siksi plutokausina voi olla hyvä ottaa jokin oma projekti hoitaakseen. Monet haluavatkin tällöin tutkia itseään ja käyvät selventämässä ajatuksiaan esimerkiksi psykoterapiassa.

Pluton osuma aurinkoon voi kertoa Jumalan, pomon, isän tai aviomiehen magneettisuudesta ja puoleensavetävyydestä tai vallasta - tai asianosaisen omasta valtapyrkimyksestä tai kontrollihalusta.  Kuu-osuma voi tuoda esille naisen tai äidin magneettisuuden ja valta-aseman - tai naisella itsellään on oman asemansa selvityksen paikka suhteessa muihin, esimerkiksi perheenjäseniin. Pluton osuma venukseen tai marsiin mahdollistaa useasti joko magneettisen rakkauden tai painostavan kumppanin, tai voimakkaan pyrkimyksen kohti omaa päämäärää. Pluton positiivinen voima voi tuoda ihmiselle suuria voimia viedä asioita ja projekteja eteenpäin. Sekä Tommy Hellsten (esim. kirjat ”Virtahepo olohuoneessa” ja ”Virtahepo työpaikalla”) että Tony Dunderfelt  (”Intuitio ja tunneviestintä”) ovat puhuneet ja kirjoittaneet vallasta ja vahvuudesta ihmisten välisissä suhteissa. Tässä lainaus Dunderfeltiltä, (jolla itsellään on syntymäkartassa `jupiter-pluto-yhtymä = opettaa vallasta´):

”Vallan viestintä taipuu joko negatiiviseen tai positiiviseen suuntaan tilanteen ja ihmisten tietoisten taitojen mukaan. Parhaimmillaan vallan viestintä on suurta yhteenliittymisen tunnetta, me-henkeä, johon työpaikoilla pyritään. Tökeröllä voimien viestinnällä Dunderfelt tarkoittaa omaa paremmuuttaan nostavaa ja toisia alas painavaa energiaa. Toisessa ääripäässä on lepsu vallan viestintä, jossa ihminen ei osaa tai uskalla ohjata tapaamisen energiaa – eivätkä asiatkaan silloin etene mihinkään. Hyvää toiminnan ohjausta kutsutaan puolestaan intentionaalisuudeksi, mikä tarkoittaa tavoitteisiin suuntautuvaa toimintaa. Vallan viestinnässä on kyse oman intentionsa ohjaamisesta ja ryhmän intention aistimisesta”, Dunderfelt selittää.

Pluton transiittien tarkoitus onkin aikaansaada ihmisen sisällä psykologista etsintää ja lopulta ymmärrys sekä itsessä vaikuttavista voimista ja tarpeista, että ulkopuolisista voimista ja niiden intentioista. Joskus pluton transiitti voi olla muistutus luonnon ja Jumalan voimista, jotta ihminen alkaisi muuttaa asenteitaan, arvojaan, tunteitaan ja ajatuksiaan. Siksi ”sublimaatio” on hyvä puolustusmekanismi: Se on kyky nähdä pahassakin jotain hyvää, ja ennen kaikkea kyky nousta vastoinkäymisten yläpuolelle ja suunnata laivansa eli visionsa kohti uusia (parempia) asioita.

Soittele minulle, jos haluat keskustella pluton vaikutuksista omalla tai partnerisi kartalla. Voimme katsoa, mihin akseliin (työakseliin, ihmissuhdeakseliin), mihin huoneeseen tai mihin planeettoihin pluton jännitys, valta, paine ja muuttava vaikutus osuu.
T. Mariann, astrologi, tarot-ja unitulkitsija, alanumero 424
 

 

Suositukset

Olipa voimaannuttava kokemus, sain selvyyttä ja vastauksia moneen asiaan. Lämmöllä ja rakkadella suosittelen muillekin.
Affi
2020. lokakuuta 22.
Alanumero: 424
VapaaEi paikallaVARATTU
Suomen parhaat näkijät ovat tavoitettavissa ja tekevät tulkintoja puhelimitse 24/7.
0700 03445
Puhelun hinta: 3,58€/min + pvm
Osmo Pollari
Alanumero:
 
Jussi
Alanumero:
 
Taika
Alanumero:
 
Tarja Sahari
Alanumero:
 
Inkeri
Alanumero:
 
Niitta
Alanumero: